VYSOKOVIBRAČNÍ ESENCE

V

VYSOKOVIBRAČNÍ ESENCE

ISIS

Vysokovibrační, pyramidová esence přináší pocit přítomnosti, ochrany a lásky Bohyně Matky.

 • léčení hlubokých zranění z minulosti
 • uzemnění
 • transformace negativity vzniklé z dřívějších traumat
 • léčení emoční bolesti
 • spojení emočně oddělených částí naší bytosti
 • léčení zraněné duše pocházející ze spirituálního světa-přináší radost, přítomnost a šťastné bytí
 • vytváří prostor pro naději a víru

zpráva, kterou Vám Isiss esence dává:
dej mi své strachy, bolest a utrpení a já ti dám lásku, pokoj, bezpečí, obětí hluboké lásky.
Zahojí veškerá zranění, traumata co jsme zažili, těžkosti, utrpení, nedostatek lásky.
Odevzdáme a vyměníme za LÁSKU.

*Vhodné pro všechny, kterým jejich maminka lásku nedala (děti z dětských domovů…)

GAIA

Vysokovibrační, pyramidová esence, která má velmi hluboké léčivé účinky na úrovni psychické i fyzické.
Pomůže nám se ukotvit, abychom mohli přijmout velké množství energie, soucit, lásku, vyrovnat se se vším co se na zemi děje.
Dokáže ve velmi krátkém čase transformovat negativní bloky v těle a mysli, zpracovat je a nastolit pocity bezpečí a jistoty.

 • pozvedne vaše vědomí, ukáže božskou podstatu ve vás
 • spojení, rovnováha propojení mezi Vesmírem a Zemí, Vyšším Já a Nižším Já
 • dovolí vám, abyste se plně napojili na Solar Logos energii, která proudí na Zemi
 • pomůže s uzemněním, být a žít v těle, srdci a mysli a vyzařovat vaše Světlo
 • uvede do rovnováhy mužskou a ženskou podstatu
 • posílí pocit bezpečí a přijímání změn
 • ukotvení a uzemnění na velmi hluboké spirituální úrovni
 • procítění milující a opatrující energie Země/Gaii
 • otevření a propjení se s transformačními změnami, které se dějí v nás a kolem nás.

SOLAR LOGOS

Vysokovibrační pyramidová esence
Je to SÍLA tvoření, která přichází každému – miluje a vidí v něm světlo, otevírá srdce, aby do něho mohlo přinést světlo a šířit lásku. Vstoupí a vytáhne na povrch bloky s kterými neumíme pracovat a rozpustí je. Pracuje na hluboké duchovní úrovni.

 • přizpůsobení se velkým změnám, energiím, které na Zemi proudí
 • odevzdání minulosti a bolesti, které si v sobě neseme z minulosti
 • léčí spirituální a emoční rány
 • přináší lásku a otevření srdce, působí na srdeční čakru
 • poznání kým jsem, otevření se hluboké pravdě
 • aktivuje Světlo v každém z nás
 • přináší sebou Kristovo vědomí
 • zvyšuje vibrace-probouzí sílu a tvořivost
 • spojení se Zdrojem a porozumění

Solar Logos je esence vesmírné síly, čisté světlo z Centrálního Slunce, srdce Vesmíru. Jedná se o velmi silnou, hluboce působící esenci která přišla právě v době, kdy se na Zemi odehrávají obrovské změny. Všude, kam se podíváte v přírodě, ekonomice, politice dochází k zvratům, které můžete vnímat jako negativitu, nejistotu a tmu. Solar Logos je tu, aby nám pomohla zvládnout tuto velikánskou evoluční proměnu.
Velmi silná esence, která přišla přes atmosféru přímo k nám.

RAINBOW

Vysokovibrační pyramidová esence duhy.

 • umožní velmi jemně přivést energii Solar Logos k vám
 • uvědomnění si, že jsme multidimenzionální bytosti
 • nalezení a propojení se s kvalitami, které jsme vždy měli, prosvícení tmavých míst v psyché
 • absorbování každé barvy do celého těla, srdce a mysli, což přinese hluboké porozumnění, léčení a lásku od univerza
 • uvědomnění si vašeho potenciálu a odstranění limitů, které vám brání uskutečnit vše, co chcete, objevení možností
 • propojení se s boží podstatou a Světlem v nás
 • péče o aurické tělo a evoluci duše
 • pomůže vám vzpomenout si na krásu, lásku, kterou jste a vaše nekonečné možnosti
 • přináší sebou pocit bezpečí, ochrany a péče
 • podpoří zhmotnit novou cestu na Zemi-harmonii, spolupráci , lásku

Duhu můžeme spatřit za vhodných přírodních podmínek, deště, slunce a světla. Tyto podmínky nám umožní prostřednictvím duhy vidět jen část Paprsků Světla, které obklopují Zemi. Paprsky Světla stráží andělé a archandělé, kteří pomocí nich přivádějí Světlo do každé duše na Zemi, která je připravena a otevřena.
Paprsky Světla jsou tvořeny barvami, zvuky a světlem, které obklopují naši planetu kolem dokola a tím chrání Matku zemi a všechny bytosti na ní. Zlaté paprsky Solar Logos, které proudí na Zemi z centra Vesmíru jsou velmi silné, proto k nám přicházejí prostřednictvím těchto Paprsků Světla obklopujících naši Zemi.
Esence Duha přináší porozumění jednoty a propojení bytostí na Zemi, pochopení důležitosti společné práce na vesmírném plánu. Tato esence přináší jednotu světla v srdci, s čímž přichází uvědomění si lásky a míru. Vytváří v člověku kvantum vnitřní síly, která osvítí mysl, povznese duši a umožní srdci vnímat boží přítomnost. Což umožňuje spojení lidstva tvořících harmonii, mír, jednotu a lásku v novém světě na Zemi.

Můžete být se mnou v kontaktu … 

Nejnovější příspěvky

Rubriky

Archivy

Můžete být se mnou v kontaktu

admin

/* ]]> */